•  » خدمات پس از فروش
 •  » شرکت مهندسي بهينه سرويس
 • شركت مهندسي بهينه سرويس

  امروزه با توجه به توسعه و گسترش تجارت کالاهاي رقابتي در سراسر جهان و خصوصاً کشور ما ايران و تأثير آن در اقتصاد کلان کشور و همچنين توجه شرکتهاي توليدي و خدماتي به اهميت ارايه خدمات برتر، ضرورت طراحي و توليد راهکارهاي مکانيزه در رابطه با مديريت گارانتي و خدمات پس از فروش دوچندان شده است. در جوامع پيشرفته سازمانهايي که تا ديروز در فکر جذب و افزايش مشتريان جديد بودند، امروزه به دنبال افزايش سطح رضايتمندي مشتريان هستند.

  ايده تأسيس شرکت مهندسي بهينه سرويس با هدف ارايه خدمات متمايز و کسب بيشتر رضايتمندي مشتريان در خدمات پس از فروش شرکت بدرالکتريک شکل گرفت و فعاليت اين واحد با روند رو به گسترش آن، در سالهاي بعد به تدريج با هدف خدمات دهي به ساير متقاضيان تداوم يافت. هم اکنون شرکت مهندسي بهينه سرويس در جهت تحقق اهداف مشتري مداري خود خدمات پس از فروش شرکت رايان بدرالکتريک را نيز عهده دار گرديده و براي دستيابي به مفهوم واقعي خدمات متمايز به سازماندهي خويش ادامه مي دهد. فعاليت شرکت بدرسرويس از ارديبهشت ماه سال 1388 به طور رسمي آغاز شد.
  شرکت مهندسي بهينه سرويس واقع در خيابان كريمخان در حال حاضر مسئوليت ارايه خدمات درخصوص كليه محصولات شرکتهاي بدرالکتريک  را به عهده دارد. شرکت مهندسي بهينه سرويس خدمات ذيل را براي كليه دستگاههاي فتوكپي چند منظوره (e -STUDIO )، و ديگر محصولات شرکتهاي فوق، در راستاي تأمين هرچه بيشتر رضايتمندي مشتريان و مصرفكنندگان به عهده دارد:


  •  تأمين و ارايه كليه مواد مصرفي و قطعات يدكي اصلي
  •  ارايه خدمات نصب، راهاندازي و گارانتي
  •  سرويس و تعميرات
  •  آموزش و پشتيباني فني شبکه نمايندگي و مشتريان
  •  عقد قراردادهاي سرويس و نگهداري

   

  تلفن تماس : 89397-021    داخلي 110

   


   تعويض دستگاههاي فتوكپي مستهلك با جديدترين مدل توشيبا